[NOW] จัดลำดับ 10 Top-Rank ด้วยคำสั่ง SQL | boychawin.com

[NOW] จัดลำดับ 10 Top-Rank ด้วยคำสั่ง SQL

  • June 15, 2021 1,102
[NOW] จัดลำดับ 10 Top-Rank ด้วยคำสั่ง SQL
  • Share


สามารถนำคำสั่งไปใช้ในการจัดอันดับ เช่น จัดอันดับยอดเข้าชมบทความ 10 ลำดับวันนี้ เป็นต้น

  • Rank ชื่อฟิลด์ ที่จะให้แสดงตัวเลข 10 อันดับ
  • table_name ชื่อตาราง 
  • column_Date ชื่อฟิลด์ ที่เก็บข้อมูล วันเดือนปีเท่านั้น
  • column1 ชื่อฟิลด์ ที่ต้องอ้างอิงในการเรียงอันดับ


GitHub

  • Share

บทความอื่นที่น่าสนใจ

ติดตาม Facebook

ยอดนิยมวันนี้

ยอดนิยม

เว็บเทรด Bitcoin

Guwork.co

guwork

ช่องทางติดต่อเรา