แจกไฟล์ เป็นตัวอย่างเอกสารโปรเจคจบ โครงงานวิชาคอมพิวเตอร์ | boychawin.com

แจกไฟล์ เป็นตัวอย่างเอกสารโปรเจคจบ โครงงานวิชาคอมพิวเตอร์

  • September 27, 2020 11,675
แจกไฟล์ เป็นตัวอย่างเอกสารโปรเจคจบ โครงงานวิชาคอมพิวเตอร์
  • Share

แจกไฟล์ เป็นตัวอย่างเอกสารโปรเจคจบ โครงงานวิชาคอมพิวเตอร์ สำหรับ ระบบสารสนเทศ หรือคนที่ทำเว็บนะ

สิ่งที่มีใน Link คือ
1.powerpoint นำเสนอโครงงาน2. เอกสาร 5 บท (สมบูรณ์ )

3.Excel หาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน4. แบบประเมินความพึงพอใจ และ แบบประเมินประสิทธิภาพสําหรับผู้เชี่ยวชาญ (สำหรับคนที่ทำเว็บนะ)


ปล.จะดาวน์โหลดได้ต้องใช้ E-mail ที่ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ออกให้นะครับ ให้ใช้ประโยชน์ทางด้านการศึกษา

บทความอื่นที่น่าสนใจ

ติดตาม Facebook

ยอดนิยมวันนี้

ยอดนิยม

เว็บเทรด Bitcoin

Guwork.co

guwork

ช่องทางติดต่อเรา