สร้างรายงานแบบวันเดือนปี กราฟแท่ง Chart.js & PHP | boychawin.com

สร้างรายงานแบบวันเดือนปี กราฟแท่ง Chart.js & PHP

  • October 13, 2020 3,680
สร้างรายงานแบบวันเดือนปี กราฟแท่ง  Chart.js & PHP
  • Share

สร้างรายงานแบบวันเดือนปี กราฟแท่ง  Chart.js & PHP 

สิ่งที่รู้ก่อนเริ่ม
1. ต้องมีการสร้าง ตารางฐานข้อมูลไว้แล้ว 
2. ตัวอย่างชื่อฐานข้อมูล  คือ irms
3. ตัวอย่างชื่อตาราง คือ booking_applications
 - booking_start_date คือ ชื่อคอลัมน์ ไว้เก็บ วันเดือนปี

ตัวอย่างโค้ดแสดง กราฟแท่งรายวัน


ภาพตัวอย่างแสดง กราฟแท่งรายวันตัวอย่างโค้ดแสดง กราฟแท่งรายเดือน


ภาพตัวอย่างแสดง กราฟแท่งรายเดือนตัวอย่างโค้ดแสดง กราฟแท่งรายปี


ภาพตัวอย่างแสดง กราฟแท่งรายปีตัวอย่างโค้ดแบบเต็มGitHub

บทความอื่นที่น่าสนใจ

ติดตาม Facebook

ยอดนิยมวันนี้

ยอดนิยม

เว็บเทรด Bitcoin

Guwork.co

guwork

ช่องทางติดต่อเรา