เขียนคำสั่ง SQL เช็ครายการจองซ้ำ ช่วงวันและเวลาซ้ำ ระบบจอง SQL & PHP | boychawin.com

เขียนคำสั่ง SQL เช็ครายการจองซ้ำ ช่วงวันและเวลาซ้ำ ระบบจอง SQL & PHP

  • November 8, 2020 3,623
เขียนคำสั่ง SQL เช็ครายการจองซ้ำ ช่วงวันและเวลาซ้ำ ระบบจอง  SQL & PHP
  • Share

เขียนคำสั่ง SQL เช็ครายการจองซ้ำ ช่วงวันและเวลาซ้ำ ระบบจอง  SQL & PHP

คำอธิบายโค้ดตัวอย่าง คำสั่ง SQL นี้
  1. 1. จะตรวจสอบ ห้องก่อน และวันเวลาเริ่ม และวันเวลาสิ้นสุด ว่ามีรายการจองซ้ำ ถ้ามีรายการจองก่อนแล้วจะไม่สามารถ จองห้องที่ทับซ้อนได้ 
  2. 2. ครอบคลุมช่วงวันเวลาเริ่มต้นถึงวันเวลาสิ้นสุด
  3. 3. ครอบคลุมช่วงวันเวลา ทับซ้อนกับวันเวลาเริ่มต้นถึงวันเวลาสิ้นสุด
  4. 4. ครอบคลุมช่วงวันเวลาที่คร่อม ระว่างวันเวลาเริ่มต้นถึงวันเวลาสิ้นสุดตัวอย่างนี้ นำมาจากระบบจอง ห้องประชุม / จองโต๊ะ การจองนอกจากจะตรวจสอบค่าซ้ำแล้วยังตรวจสอบ ค่า ว่าง/อนุมัติ/ไม่อนุมัติด้วย มีตัวอย่างระบบนะครับ ลองหาดูที่เมนู  "ผลงาน"
ตัวอย่างนี้สามารถนำไปปรับแก้ตามโปรเจคของผู้อ่านได้เลยนะครับ ผู้อ่านน่าจะมีความรู้เกี่ยว  SQL อยู่แล้ว ดังนั้นผมจะแค่อธิบายคราวๆนะครับ

ก่อนเริ่มสิ่งที่ต้องรู้
tb_room ชื่อฐานข้อมูล
name_room ชื่อฟิลด์ เก็บข้อมูลห้อง
$name_room ตัวแปรไว้เก็บข้อมูลห้องที่ส่งมา 
action IS NULL คือค่าฟิลด์ action ต้องมีค่าเท่ากับค่าว่างถึงจะเข้าเงื่อนไข ตรงนี้สมารถไปปรับแต่งหรือจะตัดออกก็ตามแต่งานของผู้อ่านครับ
startime ชื่อฟิลด์ เก็บข้อมูลเวลาเริ่มต้น
endtime  ชื่อฟิลด์ เก็บข้อมูลเวลาสิ้นสุด
$start_date  ตัวแปรไว้เก็บข้อมูลเวลาเริ่มต้นที่ส่งมา 
$end_date  ตัวแปรไว้เก็บข้อมูลเวลาสิ้นสุดที่ส่งมา 

โค้ดตัวอย่าง

GitHub

  • Share

บทความอื่นที่น่าสนใจ

ติดตาม Facebook

ยอดนิยมวันนี้

ยอดนิยม

เว็บเทรด Bitcoin

Guwork.co

guwork

ช่องทางติดต่อเรา