boychawin.com

Version

0.01

License

-

Downloads

205

ระบบจองห้อง/โต๊ะ PHP & MySQLi

ระบบจองห้อง/โต๊ะ PHP & MySQLi

ระบบจองห้อง, ระบบจัดการทรัพยากรสารสนเทศ

Boy Chawin
Boy Chawin

Nov 22, 2023

ต้องแจ้งก่อนครับ ตัวนี้ไม่ใช่โปรแกรมสำเร็จรูป จุดประสงค์ให้นำไปพัฒนาต่อนะครับ

เนื่องจากเป็นโปรเจคแรก ๆ ของคุณอาจมีการเรียกใช้โค้ดซ้ำ ๆ หรือเขียนโค้ดที่ยากต่อการอ่านบ้าง โดยที่คุณมุ่งหวังที่จะนำไปพัฒนาต่อ การแบ่งส่วนการทำงานและการเขียนโค้ดให้มีความเรียบง่ายมีความสำคัญในการพัฒนาต่อไปด้วยครับ!

ขอบเขตของโครงงาน

ระบบจองห้อง/โต๊ะ ซึ่งเน้นการบริการและจัดการ โดยมีหน้าที่และความสามารถต่าง ๆ ของผู้ใช้แบ่งเป็นหลาย ๆ ระดับดังนี้:

 1. ผู้ดูแลระบบ
 • เข้าสู่ระบบ
 • จัดการข้อมูลผู้ดูแล, บรรณารักษ์, และสมาชิก
 • จัดการข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศและบริการต่าง ๆ
 • ดูแลและพิมพ์รายงานต่าง ๆ
 • จัดการข้อมูลการแจ้งเตือนและการร้องเรียน
 1. บรรณารักษ์
 • เข้าสู่ระบบ
 • จัดการข้อมูลส่วนตัว
 • ดูสถานะและพิมพ์รายงานการใช้บริการ
 • ดูข้อมูลการแจ้งเตือนและการร้องเรียน
 • ดูข้อมูลสถิติการใช้งาน
 1. สมาชิก
 • เข้าสู่ระบบ
 • จัดการข้อมูลส่วนตัว
 • ดูสถานะและรายละเอียดทรัพยากร
 • แจ้งปัญหาและการลืมของ
 • ร้องเรียนเกี่ยวกับบริการ
 • ประเมินความพึงพอใจ
 1. ผู้ใช้ทั่วไป
 • สมัครสมาชิก
 • ดูสถานะและรายละเอียดทรัพยากร
 • ดูกฎกติกาการใช้งาน
 • ดูข้อมูลการลืมของ

โดยสรุปเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ (Web Application) ตามแนวคิดของวงจรการพัฒนาระบบ (SDLC) มีดังนี้:

 1. เทคโนโลยีและภาษาโปรแกรม

  • PHP: ใช้สำหรับควบคุมการประมวลผลหลักของเว็บแอปพลิเคชัน
  • SQL: ใช้สำหรับการติดต่อและจัดการกับฐานข้อมูล
  • HTML: ใช้สำหรับการออกแบบโครงสร้างของเว็บไซต์
  • CSS: ใช้สำหรับการตกแต่งและจัดรูปแบบเว็บไซต์
 2. ซอฟต์แวร์ที่ใช้

  • Adobe Photoshop CS6: ใช้สำหรับการตกแต่งรูปภาพและกราฟิกต่าง ๆ
  • Visual Studio Code: ใช้สำหรับการเขียนโค้ดและพัฒนาโปรแกรม
  • XAMPP: ใช้จำลองเครื่องมือที่ใช้พัฒนาระบบแบบเสมือนเป็นเครื่อง Server
 3. ฮาร์ดแวร์ที่ใช้

  • เครื่องคอมพิวเตอร์ Acer Aspire E5-473G-56W6: มีสเปคดังนี้
   • Intel Core i5-4210U (1.7 – 2.7 GHz)
   • NVIDIA GeForce GTX 920M (2GB GDDR3)
   • 4 GB DDR3 RAM
   • 1 TB HDD
   • หน้าจอขนาด 15.6 นิ้ว (1366x768) HD

โดยการใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือที่หลากหลายช่วยให้สามารถพัฒนาและปรับปรุงเว็บแอปพลิเคชันให้มีความสมบูรณ์และประสิทธิภาพตามแผนการพัฒนาที่กำหนดไว้ด้วย SDLC และภาษาและเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่ได้กล่าวถึงช่วยให้มีการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองตามความต้องการของโปรแกรมนั้น ๆ ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการใช้งานจริง ๆ ของผู้ใช้งาน.

Preview - User & Staff

user.png### Preview - Admin

admin.png

Config File Database 2 File

 • /pages/connection.php
 • /pages/db_connect.php

Login

Login Path = /pages/index?tab=2

Username : staff Password : 12345678

Username : user Password : 12345678

Login Path = /pages/index2.php?action=login&type=admin

Username : admin Password : 123456

สรุป

โครงการพัฒนาระบบจองห้องใช้เทคโนโลยี PHP, SQL, HTML, และ CSS ร่วมกับเครื่องมือ Adobe Photoshop CS6, Visual Studio Code, และ XAMPP บนเครื่อง Acer Aspire E5-473G-56W6 โดยมุ่งหวังสร้างระบบที่ใช้งานง่ายและสามารถพัฒนาต่อได้ด้วยความเรียบง่ายและความเข้าใจในโครงสร้างของโปรแกรม มีแนวคิดในการปรับปรุงต่อไปให้เพิ่มประสิทธิภาพและความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้.


***กดดาวน์โหลดโค้ดทั้งหมดได้ที่ปุ่ม Source code ด้านบน***

Web ระบบเบิก-จ่ายวัสดุ

ระบบเบิก-จ่ายวัสดุ อุปกรณ์และเครื่องเขียนสำนักงาน API PHP/MySQL

Web ระบบเบิก-จ่ายวัสดุ

Dec 5, 2023

How to install LINE (LIFF) ร่วมกับ React

การใช้ LINE Front-end Framework (LIFF) ร่วมกับ React และ TypeScript สำหรับการรับรองตัวตนและการเข้าถึงข้อมูล

How to install LINE (LIFF) ร่วมกับ React

Dec 6, 2023

เข้าสู่ระบบด้วย Credentials Provider In NextAuth.js Prisma EP.3

เข้าสู่ระบบโดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน ได้ง่ายๆ ด้วย provider credentials.

เข้าสู่ระบบด้วย Credentials Provider In NextAuth.js Prisma EP.3

Dec 6, 2023

How to install Prisma in Next.js 14

การติดตั้งและ setup โปรเจกต์ Next.js เพื่อใช้งานกับ Prisma อาจมีขั้นตอนหลายอย่างที่ต้องทำเพื่อให้โปรเจกต์สามารถเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลและใช้ Prisma ได้อย่างถูกต้อง

How to install Prisma in Next.js 14

Dec 7, 2023

How to install Next.js 14 แบบมีรายละเอียด

พา setup โปรเจกต์ Next.js 14 เบื้องต้น

How to install Next.js 14 แบบมีรายละเอียด

Dec 7, 2023

[Free] Next.js Admin Dashboard Template with Tailwind CSS

Tailwind CSS-Powered Next.js Admin Dashboard Template

[Free] Next.js Admin Dashboard Template with Tailwind CSS

Dec 11, 2023

How to use CRUD with Prisma in Next.js

การใช้งาน CRUD (Create, Read, Update, Delete) กับ Prisma ใน Next.js

How to use CRUD with Prisma in Next.js

Dec 12, 2023

How to Install and using MAMP

ขั้นตอนในการติดตั้งและใช้งาน MAMP (Mac,Windows, Apache, MySQL, PHP)

How to Install and using MAMP

Dec 12, 2023

ระบบร้านอาหาร RESTFul API in Golang

Restaurant System API

ระบบร้านอาหาร RESTFul API in Golang

Dec 18, 2023

สร้างตารางข้อมูล Excel โดย PhpSpreadsheet ด้วย PHP

สร้างตารางข้อมูลใน Excel โดยใช้ไลบรารี PhpSpreadsheet ซึ่งเป็นไลบรารีสำหรับจัดการไฟล์ Excel ด้วย PHP

สร้างตารางข้อมูล Excel โดย PhpSpreadsheet ด้วย PHP

Dec 21, 2023