boychawin.com

Version

0.05

License

-

Downloads

8

ระบบร้านอาหาร RESTFul API in Golang

Restaurant System API

Boy Chawin
Boy Chawin

Dec 18, 2023

ออกแบบ API ระบบร้านอาหาร

Functions หลัก

 • ตั้งค่า

  • User สำหรับพนักงานใช้งานระบบ 💚
  • Product รายการอาหารในเมนู มี ชื่อ รายละเอียด รูปภาพ ราคา เป็นต้น 💚
  • Product Category หมวดหมู่อาหาร เช่น กับข้าว สเต๊ก สลัด อาหารจานเดียว ขนม ของหวาน น้ำ เป็นต้น 💚
  • Table โต๊ะ สำหรับรับรองลูกค้าที่นั่งทานที่ร้าน 💚
 • ระบบสั่งอาหาร

  • เปิดโต๊ะ / เปิดบิลได้ 💚
  • สั่งอาหารเข้าในบิลที่เปิดได้ 💚
  • รายการสั่งอาหาร (แต่ละรายการ) มีสถานะ = รอยืนยัน - กำลังเตรียมอาหาร - เสริฟอาหาร - ยกเลิก 💚
  • การสั่งอาหารสั่งได้หลายรอบ โดยรายการอาหารจะแสดงแยกรอบของการสั่ง 💚
  • หากรายการสั่งอาหารยังไม่เสริฟ จะสามารถยกเลิกรายการนั้นได้ 💚
 • ระบบรับชำระ / เชคบิล

  • รวมยอดชำระของทั้งบิลได้ 💚
  • เก็บข้อมูลจำนวนเงินที่จ่ายและแสดงเงินทอน 💚
  • เมื่อชำระแล้ว เป็นการปิดโต๊ะ / ปิดบิล 💚
 • ระบบจองโต๊ะ

  • โต๊ะมีสถานะ = ว่าง - จอง - เปิด - ไม่ใช้งาน 💚
  • สามารถจองโต๊ะได้ หากสถานะเป็น ว่าง 💚
  • การจองโต๊ะต้องใส่ชื่อลูกค้าที่จองได้ 💚
 • ระบบสมัครสมาชิก

  • สามารถสมัครสมาชิกได้ โดยเก็บเลขบัตรประชาชน 💚
  • ตอนคิดเงินหากแสดงบัตรประชาชน แล้วเชคได้ว่าเป็นสมาชิกจะได้ส่วนลดท้ายบิล 10% 💚
  • สมาชิกมีวันหมดอายุ หากเลยวันแล้วใช้ส่วนลดไม่ได้ 💚
  • สามารถต่ออายุบัตรได้ 💚
 • รายละเอียดอื่น ๆ

  • แต่ละบิล ต้องการเก็บข้อมูลจำนวนลุกค้าในโต๊ะนั้น ๆ 💚
  • แต่ละบิล ต้องการเก็บข้อมูลเพศและช่วงอายุของลูกค้าได้ 💚
 • ระบบรายงาน

  • ต้องการแสดงข้อมูลสรุป รายวัน - รานเดือน ของข้อมูลดังนี้ (ยังมีปัญญา) 💔
   • จำนวนรายรับทั้งหมด (ย้อนหลัง 7 วัน, 15 วัน, 1 เดือน, 3 เดือน) 💔
   • จำนวนรายรับ แยกตาม Product Category (ย้อนหลัง 7 วัน, 15 วัน, 1 เดือน, 3 เดือน) 💔
   • จำนวนบิลทั้งหมด แยกตาม Product Category (ย้อนหลัง 7 วัน, 15 วัน, 1 เดือน, 3 เดือน) 💔
   • จำนวนบิลทั้งหมด (ย้อนหลัง 7 วัน, 15 วัน, 1 เดือน, 3 เดือน) 💚
   • จำนวนลูกค้าทั้งหมดที่เข้าร้าน (ย้อนหลัง 7 วัน, 15 วัน, 1 เดือน, 3 เดือน) 💔
   • จำนวนลูกค้าทั้งหมดที่เข้าร้าน แยกตาม ช่วงอายุ (ย้อนหลัง 7 วัน, 15 วัน, 1 เดือน, 3 เดือน) 💚
   • จำนวนลูกค้าทั้งหมดที่เข้าร้าน แยกตาม เพศ (ย้อนหลัง 7 วัน, 15 วัน, 1 เดือน, 3 เดือน) 💔
   • รายการอาหาร top 10 ของร้านในแต่ละเดือน 💚
   • รายชื่อลูกค้าที่เข้าซ้ำและจำนวนครั้งที่เข้าร้านทั้งหมดในช่วง 15 วัน, 1 เดือน, 3 เดือน, 6 เดือน, 12 เดือน 💔

Assignments

 • ออกแบบ ER
 • ออกแบบ Database schemas
 • ออกแบบ RESTFul API
 • Implement RESTFul API ของระบบด้วยภาษาที่ถนัด โดยเทสแต่ละ API ผ่าน Postman

https://dbdiagram.io/d/Restauran-System-Diagram-650176e702bd1c4a5e7ac33a


 • 💔 ยังไม่เสร็จ
 • 💚 เสร็จ แต่ยังต้องเทสอีก

มีโค้ดให้ทั้งหมดครับ

ระบบจองห้อง/โต๊ะ PHP & MySQLi

ระบบจองห้อง, ระบบจัดการทรัพยากรสารสนเทศ

ระบบจองห้อง/โต๊ะ PHP & MySQLi

Nov 22, 2023

Web ระบบเบิก-จ่ายวัสดุ

ระบบเบิก-จ่ายวัสดุ อุปกรณ์และเครื่องเขียนสำนักงาน API PHP/MySQL

Web ระบบเบิก-จ่ายวัสดุ

Dec 5, 2023

How to install LINE (LIFF) ร่วมกับ React

การใช้ LINE Front-end Framework (LIFF) ร่วมกับ React และ TypeScript สำหรับการรับรองตัวตนและการเข้าถึงข้อมูล

How to install LINE (LIFF) ร่วมกับ React

Dec 6, 2023

เข้าสู่ระบบด้วย Credentials Provider In NextAuth.js Prisma EP.3

เข้าสู่ระบบโดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน ได้ง่ายๆ ด้วย provider credentials.

เข้าสู่ระบบด้วย Credentials Provider In NextAuth.js Prisma EP.3

Dec 6, 2023

How to install Prisma in Next.js 14

การติดตั้งและ setup โปรเจกต์ Next.js เพื่อใช้งานกับ Prisma อาจมีขั้นตอนหลายอย่างที่ต้องทำเพื่อให้โปรเจกต์สามารถเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลและใช้ Prisma ได้อย่างถูกต้อง

How to install Prisma in Next.js 14

Dec 7, 2023

How to install Next.js 14 แบบมีรายละเอียด

พา setup โปรเจกต์ Next.js 14 เบื้องต้น

How to install Next.js 14 แบบมีรายละเอียด

Dec 7, 2023

[Free] Next.js Admin Dashboard Template with Tailwind CSS

Tailwind CSS-Powered Next.js Admin Dashboard Template

[Free] Next.js Admin Dashboard Template with Tailwind CSS

Dec 11, 2023

How to use CRUD with Prisma in Next.js

การใช้งาน CRUD (Create, Read, Update, Delete) กับ Prisma ใน Next.js

How to use CRUD with Prisma in Next.js

Dec 12, 2023

How to Install and using MAMP

ขั้นตอนในการติดตั้งและใช้งาน MAMP (Mac,Windows, Apache, MySQL, PHP)

How to Install and using MAMP

Dec 12, 2023

สร้างตารางข้อมูล Excel โดย PhpSpreadsheet ด้วย PHP

สร้างตารางข้อมูลใน Excel โดยใช้ไลบรารี PhpSpreadsheet ซึ่งเป็นไลบรารีสำหรับจัดการไฟล์ Excel ด้วย PHP

สร้างตารางข้อมูล Excel โดย PhpSpreadsheet ด้วย PHP

Dec 21, 2023